Sunday, January 23, 2011

[new]李相美老師的韓語達人e點通-初級

正在學韓文嗎?
單字進行的如何呢?


[李相美老師的韓語達人e點通-初級] 是我們的新產品,
邀請大家跟著台大韓文教授-李相美老師, 一起來學韓文吧!!


                (完整版)                                   (免費體驗版)
         


推出第一天, 即登上[教育類]付費排行第2名


學習介面
(請開起喇叭, 聽韓文老師的標準發音喔)


完成每單元後, 可進行測驗, 一共30個單元
(不熟單字, 可加入Smart Folder來強化學習)
字彙列表

你準備好了嗎?  點我看更多^^

No comments:

Post a Comment